Teknetics T2 Review and First Impressions (Info, Thoughts, Photos +)

You may also like...

1 Response

  1. Veldig bra omtale av en enkel, men glimrende detektor for både nybegynnere og proffe. Jeg har den selv, i tillegg til flere andre detektorer. Bruker også fisher f75 med dst.
    Men T2 er faktisk hakket bedre enn f75 på et par ting, den er mer følsom og den virker mer responsiv. Så i områder uten elektriske gjerder eller andre støykilder velger jeg T2 fremfor f75 ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.